Time box

Time box is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat er een bepaalde tijdslimiet is gesteld voor een bepaalde activiteit of project. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het oplossen van een incident of het implementeren van een beveiligingsmaatregel. Time boxes zijn belangrijk in cyber security omdat ze helpen om te zorgen dat activiteiten op tijd worden voltooid en dat incidenten snel worden opgelost.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: