RBAC / Role-Based Access Control

Role-Based Access Control (RBAC) is een methode voor toegangsbeheer waarbij gebruikers toegang krijgen tot systemen en gegevens op basis van hun rol in een organisatie. Dit betekent dat gebruikers alleen toegang hebben tot de gegevens en systemen die nodig zijn voor hun werkzaamheden. Dit helpt om te voorkomen dat gebruikers onbevoegde toegang krijgen tot gevoelige gegevens. Bedrijven kunnen RBAC implementeren om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot hun systemen en gegevens.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: