Meldplicht bij Autoriteit Persoonsgegevens

De meldplicht datalekken is een verplichting voor organisaties om datalekken te melden bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze verplichting geldt voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en is ingevoerd om organisaties te dwingen om datalekken snel te melden en te herstellen. Dit helpt om de risico’s voor de betrokken personen te beperken en om de toezichthoudende autoriteiten in staat te stellen om maatregelen te nemen tegen organisaties die niet voldoen aan de regels. Bedrijven moeten er voor zorgen dat ze hun meldplicht datalekken beleid hebben geïmplementeerd en dat ze de regels volgen voor het melden van datalekken bij de toezichthoudende autoriteit.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: