Log

Een log is een verzameling van gegevens die bijhoudt welke activiteiten zijn uitgevoerd op een systeem of netwerk. Logs kunnen informatie bevatten zoals inloggegevens, systeemmeldingen of netwerkverkeer. Logs zijn relevant voor cyber security omdat ze kunnen worden gebruikt om incidenten te detecteren en te analyseren, bijvoorbeeld om te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor een datalek.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: