Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid is een verzameling van regels, richtlijnen en procedures die worden gebruikt om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het implementeren van toegangsbeleid of door het opleiden van medewerkers in informatiebeveiliging. Informatiebeveiligingsbeleid is relevant voor cyber security omdat het helpt om bedreigingen tegen informatie te neutraliseren. Bedrijven moeten er voor zorgen dat ze informatiebeveiligingsbeleid implementeren en dat ze hun beleid regelmatig updaten.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: