Functiescheiding

Functiescheiding is een beveiligingsmaatregel waarbij taken en verantwoordelijkheden van verschillende individuen of afdelingen worden gescheiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het scheiden van administratieve taken van operationele taken. Functiescheiding is relevant voor cyber security omdat het helpt om fraude en andere vormen van ongeoorloofde toegang te voorkomen. Bedrijven moeten er voor zorgen dat ze de juiste procedures hebben om functies te scheiden en dat deze procedures regelmatig worden gecontroleerd.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: