E-discovery

E-discovery is een proces waarbij elektronische gegevens worden verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd als bewijs in juridische procedures. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in gevallen van fraude, schending van contracten of intellectueel eigendom. E-discovery is relevant voor cyber security omdat bedrijven verplicht kunnen zijn om elektronische gegevens te produceren in juridische procedures. Bedrijven moeten er voor zorgen dat ze een proces hebben om elektronische gegevens te verzamelen, analyseren en presenteren in geval van e-discovery.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: