Data protection

Data protection is een verzamelnaam voor de maatregelen die genomen worden om gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking of verlies. Dit kan variëren van technologische oplossingen zoals encryptie en firewalls tot organisatorische maatregelen zoals toegangsbeleid en incidentresponsplannen. Het is belangrijk omdat het helpt om gegevens te beschermen tegen diefstal of misbruik, en daarmee de reputatie, inkomsten of zelfs de continuïteit van een organisatie te beschermen.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: