Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is de verzamelnaam voor alle criminaliteit die via internet, computers of andere digitale technologie plaatsvindt. Dit kan variëren van hacken van websites, phishing-aanvallen, het stelen van persoonlijke informatie tot aan het verspreiden van malware. Cybercriminaliteit kan grote gevolgen hebben voor individuen, bedrijven en overheden. Het is daarom belangrijk dat er maatregelen worden genomen om deze criminaliteit te voorkomen of te bestrijden. Cyber security is hierbij een belangrijk onderdeel om de bescherming van digitale systemen en gegevens te waarborgen. Dit kan door het implementeren van technische maatregelen zoals firewalls, maar ook door het opleiden van medewerkers en het vaststellen van beleid.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: