Cracker

Een cracker is iemand die op onwettige wijze toegang probeert te krijgen tot een computer- of netwerksysteem. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het gebruik van technieken zoals wachtwoordkraak of het uitvoeren van een exploit op een beveiligingslek. Deze individuen hebben vaak de intentie om schade toe te brengen aan het systeem, zoals het stelen van gegevens of het onderbreken van de dienstverlening.

Het belang van crackers in relatie tot cyber security ligt in het feit dat zij een grote bedreiging vormen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en systemen. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen om deze aanvallen te voorkomen of te detecteren, zoals het implementeren van firewalls, het uitvoeren van penetratietests en het bewaken van netwerkverkeer. Dit helpt bedrijven en organisaties om de risico’s van crackers te beoordelen en te beheren.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: