COSO / Chief operational security officer

COSO staat voor Chief Operating Security Officer en is een rol binnen organisaties die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de bedrijfsoperaties en het beschermen van informatie- en technologie-activa. De COSO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van beveiligingsbeleid, procedures en controles om de organisatie te beschermen tegen cyberdreigingen en data breaches. Dit omvat het monitoren van bedreigingen, het identificeren van kwetsbaarheden, het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het coördineren van incidentrespons.

De COSO is vaak onderdeel van de IT-afdeling en werkt nauw samen met de CISO (Chief Information Security Officer), die verantwoordelijk is voor de technische aspecten van de cyberbeveiliging.

Het belang van een COSO in verband met cyber security is groot, omdat bedrijven steeds meer afhankelijk zijn van digitale technologieën en digitale informatie. Cyberdreigingen en data breaches kunnen leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en in sommige gevallen zelfs juridische problemen. Een COSO helpt organisaties om zich te beschermen tegen deze dreigingen door proactief beveiligingsmaatregelen te implementeren en incidenten snel en efficiënt op te lossen.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: