Confidentiality

Confidentiality is een van de basisprincipes van cyber security en omvat het beschermen van informatie tegen onbedoelde of ongeoorloofde onthulling, gebruik en verlies. Het is van belang dat organisaties maatregelen nemen om data en informatie te beschermen en te garanderen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot deze gegevens. Als cyber security professional is het de taak om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie veilig blijft en dat organisaties de risico’s kunnen reduceren door informatie op de juiste manier te behandelen, zoals het coderen van informatie, het beperken van toegang tot informatie, het opzetten van controles en het gebruik van andere technologische middelen.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: