Business Impact Analyse

Een Business Impact Analyse (BIA) is een proces waarbij de gevolgen van een onderbreking van de bedrijfsprocessen worden geanalyseerd. Dit helpt om de kritieke processen van een bedrijf te identificeren en de impact van een onderbreking daarvan te bepalen. Dit kan zowel in termen van financiële verliezen als van de impact op de reputatie van het bedrijf.

Het belang van de BIA met betrekking tot cyber security is dat het bedrijf hierdoor beter in staat is om zich voor te bereiden op een cyberaanval of een andere vorm van onderbreking van de bedrijfsprocessen. Door de gevolgen van een onderbreking te begrijpen, kan het bedrijf maatregelen nemen om deze gevolgen te verminderen of te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een crisisplan of het implementeren van specifieke beveiligingsmaatregelen. Ook kan het bedrijf bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn na een onderbreking.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: