Bot

Een bot is een stuk software dat automatisch bepaalde taken uitvoert, zoals het verzamelen van informatie of het uitvoeren van acties op een website. Bots worden vaak gebruikt in cyber security om bijvoorbeeld te scannen op kwetsbaarheden in een systeem of om te zoeken naar specifieke informatie. Er zijn echter ook slechte bots die worden gebruikt voor cyber aanvallen, zoals DDoS-aanvallen of het verzamelen van persoonlijke gegevens. Het is daarom van groot belang om te weten welke bots er actief zijn in een systeem en of deze wel of niet toegestaan zijn. Dit is belangrijk voor de cyber security omdat deze bots kunnen leiden tot ongewenste situaties zoals dataverlies of ongeoorloofde toegang tot informatie.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: