Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is de mate waarin een digitale of genetwerkte systeem beschikbaar is voor gebruik en de juistheid van de informatie die het systeem produceert. Het is belangrijk voor cyber security omdat cyber aanvallen en storingen de betrouwbaarheid van een systeem kunnen beïnvloeden. Dit kan leiden tot onbedoelde onbeschikbaarheid of fouten in informatie die wordt gegenereerd door het systeem. Om de betrouwbaarheid van digitale systemen te waarborgen, moeten er maatregelen worden genomen om deze te beschermen tegen cyberaanvallen en om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen in geval van storingen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het implementeren van beveiligingsmaatregelen, het regelmatig testen van de continuïteitsplanning en het maken van back-ups.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: