Beschikbaarheid

Beschikbaarheid is de mate waarin een informatiesysteem of informatie toegankelijk is voor gebruikers wanneer zij dat willen. Dit betekent dat het systeem of de informatie altijd beschikbaar moet zijn, tenzij er geplande onderhoudswerkzaamheden zijn. Dit is van groot belang voor de continuïteit van bedrijfsprocessen en de toegankelijkheid van belangrijke informatie. Cybersecurity speelt hierin een belangrijke rol, aangezien cyberaanvallen een bedreiging vormen voor de beschikbaarheid van systemen en informatie. Door het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het uitvoeren van incidentmanagement kan de beschikbaarheid van informatiesystemen worden beschermd.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: