Bedrijfsrisico

Bedrijfsrisico is de kans dat een specifieke gebeurtenis of situatie van invloed is op de continuïteit of het welslagen van een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld gaan om financiële risico’s, operationele risico’s of juridische risico’s. Cybersecurity-risico’s vormen een specifieke vorm van bedrijfsrisico, waarbij de dreiging van cyberaanvallen kan leiden tot verlies van gegevens, inkomstenderving, reputatieschade of zelfs juridische verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en te beheren om te voorkomen dat ze leiden tot significante problemen voor het bedrijf.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: