BCI / Business continuity impact

Business continuity impact, ook wel Business Continuity Identificatie (BCI) genoemd, is een proces waarbij een organisatie de impact van een mogelijke storing of uitval van essentiële bedrijfsprocessen identificeert. Dit wordt gedaan door te onderzoeken hoe lang een specifieke storing of uitval kan duren, welke gevolgen dit zou hebben voor de organisatie en welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze gevolgen te beperken. Dit proces helpt de organisatie om de continuïteit van hun bedrijfsprocessen te waarborgen en om zich voor te bereiden op mogelijke incidenten. Dit is belangrijk voor de cyber security omdat een attack of storing kan leiden tot onderbreking van bedrijfsprocessen en bijgevolg tot financiële of reputatie schade voor de organisatie. Door het identificeren van de impact van een storing en de maatregelen te nemen kan de organisatie deze impact minimaliseren.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: