Awareness

Awareness is het begrip dat iemand heeft van de risico’s en bedreigingen die er zijn in de digitale wereld, zoals cybercrime en hackpogingen. Het belang van awareness in de context van cyber security is dat het helpt om mensen te sensibiliseren en op te leiden over hoe ze zichzelf en hun organisatie kunnen beschermen tegen deze risico’s en bedreigingen. Door mensen bewust te maken van deze risico’s, kunnen ze beter geplaatst zijn om beslissingen te nemen die hun digitale veiligheid verbeteren. Bovendien kan awareness leiden tot het ontwikkelen van een veiligheidscultuur binnen een organisatie, waar medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en actief bijdragen aan de bescherming van de organisatie.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: