Assurance level

Assurance level is een maatstaf voor de betrouwbaarheid van een systeem of dienst. Het geeft aan hoe zeker men is dat een systeem of dienst voldoet aan de gestelde eisen voor veiligheid en betrouwbaarheid. Bij cyber security kan dit bijvoorbeeld betrekking hebben op de beveiliging van een netwerk of een applicatie. Het belang ervan is dat een hoog assurance level aangeeft dat een systeem of dienst goed beschermd is tegen cyberaanvallen en dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens gewaarborgd is. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van datalekken of ongeoorloofde toegang tot informatie.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: