BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

BERT is een geavanceerd taalmodel voor natuurlijke-taalverwerking dat is ontwikkeld door Google. Het maakt gebruik van de Transformer-architectuur en is vooraf getraind op grote hoeveelheden tekst om taalbegrip te leren. BERT kan gemakkelijk worden aangepast aan verschillende taken, zoals tekstclassificatie, vraag-antwoord-systemen en named entity recognition, door het model verder te trainen op taakspecifieke gegevens.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: