Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tag: G

Greybox test

Een Greybox test is een beveiligingstest waarbij de tester enige informatie heeft over het systeem, zoals de structuur of de configuratie, maar niet alle details

Lees verder »

Greyhat hacker

Een greyhat hacker is iemand die zich bezighoudt met hacken, maar zich niet aan de wet houdt. Hij kan bijvoorbeeld inbreken in systemen zonder toestemming,

Lees verder »

Gijzelsoftware

Gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd, is malware die de toegang tot een systeem of bestanden blokkeert totdat een losgeld betaald is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren

Lees verder »

Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring, ook wel non-disclosure agreement (NDA) genoemd, is een contractuele afspraak tussen twee partijen waarbij een van de partijen verplicht is om bepaalde informatie

Lees verder »

GDPR

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een Europese wetgeving die zich richt op de bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving bepaalt onder andere welke gegevens

Lees verder »

Gap analyse

Een gap analyse is een proces waarbij gekeken wordt naar de huidige beveiligingsmaatregelen en – procedures van een organisatie, en wordt vergeleken met de vereiste

Lees verder »