Zoeken
Sluit dit zoekvak.

AI platform voor de burger, van de burger Politicus credit score

AI gebruiken om de politiek te verbeteren

1 Introductie

Welkom bij Politicus Creditscore, waar we de toekomst van de politiek vormgeven door middel van transparantie en verantwoording. Onze missie is glashelder: de gordijnen openen in de politieke arena en elke burger de kracht geven om bewuste, geïnformeerde keuzes te maken.

In een wereld waarin informatie over politici en hun beslissingen soms vaag en ontoegankelijk lijkt, is het onze visie om licht te werpen op de gang van zaken. We geloven dat openheid de hoeksteen is van een sterke democratie. Met Politicus Creditscore streven we ernaar om iedereen, van alle politieke overtuigingen, de middelen te geven om de waarheid te ontdekken en verantwoordelijkheid te eisen van onze gekozen vertegenwoordigers.

Of je nu links, rechts, of in het midden van het politieke spectrum staat, we geloven in gelijke toegang tot informatie. Ons project zal politici en hun daden analyseren op basis van feiten en data, niet op basis van retoriek.

Met jouw deelname aan ons project, kunnen we samen de politieke wereld veranderen. Laten we gezamenlijk bouwen aan een politieke omgeving die gebaseerd is op openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

Welkom bij de Politicus Creditscore. Samen maken we verschil.

Neem het heft in handen

2 Wat je ermee kunt

In onze geavanceerde AI-tool wordt alles wat politici zeggen en schrijven, evenals alle gepubliceerde documenten en politieke termen, zorgvuldig verzameld en verwerkt. Dit omvat stemgedrag, kamervragen, moties en relevante onderzoeken die betrekking hebben op de politiek, de maatschappij en de burger.

1. Inzicht in Politici: Met Politicus Creditscore heb je toegang tot diepgaande inzichten in het gedrag en de uitspraken van politici. Je kunt gemakkelijk ontdekken wat ze zeggen en wat ze daadwerkelijk doen. Dit helpt je om weloverwogen beslissingen te nemen over wie je wilt steunen.

2. Controle en Verantwoordelijkheid: Ons platform geeft je de mogelijkheid om politici ter verantwoording te houden. Als ze tegenstrijdige uitspraken doen of in strijd handelen met hun beloften, kun je dit eenvoudig identificeren en delen met anderen. Hierdoor stimuleer je eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

3. Begrijpelijke Informatie: We vertalen complexe politieke termen en begrippen naar begrijpelijke taal. Dit betekent dat je niet langer hoeft te worstelen met moeilijke politieke jargon. Je kunt de beslissingen van politici begrijpen in ‘Jip en Janneke’-taal.

4. Deel Je Standpunt: Gebruik Politicus Creditscore om je standpunt over politieke kwesties te ondersteunen. Of je nu voor of tegen een bepaald beleid bent, ons platform biedt de gegevens die je nodig hebt om je zaak kracht bij te zetten.

5. Maatschappelijke Discussie Aanwakkeren: Onze tool stimuleert openbare discussies en debatten over politieke onderwerpen. Dit helpt bij het vergroten van het bewustzijn en het informeren van andere burgers.

6. Toekomstige Besluitvorming: De gegevens die je via Politicus Creditscore verzamelt, kunnen je helpen bij toekomstige verkiezingen en bij het bepalen welke politici het beste aansluiten bij jouw waarden en overtuigingen.

Dus, waarom Politicus Creditscore gebruiken? Omdat het je de tools biedt om politieke verandering te ondersteunen, openheid te bevorderen en een actieve rol te spelen in het vormgeven van de politieke toekomst van je land. Doe mee en maak een verschil.

Een technische inzage

3 Hoe het werkt

In onze geavanceerde AI-tool wordt alles wat politici zeggen en schrijven, evenals alle gepubliceerde documenten en politieke termen, zorgvuldig verzameld en verwerkt. Dit omvat stemgedrag, kamervragen, moties en relevante onderzoeken die betrekking hebben op de politiek, de maatschappij en de burger.

2.1 Spraak tot tekst

Alles wat een politicus communiceert, of het nu in interviews, debatten, speeches of andere contexten is, wordt omgezet in tekst met behulp van geavanceerde spraakherkenningstechnologie. Deze geconverteerde tekst wordt vervolgens geverifieerd met gezichts- en spraakherkenningstechnologie, en aangevuld met aanvullende informatie en referenties.

2.2 Publicaties

Dit omvat alle geschreven documenten, zoals interviews, stemgedrag, ingediende moties en andere officiële publicaties van politici.

2.3 Gebeurtenissen

Belangrijke gebeurtenissen, zoals het toeslagenschandaal en andere relevante incidenten, worden grondig onderzocht. Alle beschikbare informatie met betrekking tot deze gebeurtenissen, afkomstig van relevante overheidsinstanties, betrokkenen en andere bronnen, wordt in ons systeem geïntegreerd. Dit stelt ons in staat om de volledige context van deze gebeurtenissen te begrijpen en duidelijkheid te verschaffen over de daarmee samenhangende problematiek.

2.4 Onderzoeken

Wanneer er relevant onderzoek wordt- of is uitgevoerd met beschikbare gegevens, nemen we deze in ons systeem op om een nauwkeurige en begrijpelijke weergave van de gegevens te bieden. Zo kan je onze data weergave naast die van politicus leggen.

2.5 Machine learning

Ons systeem wordt voortdurend getraind met behulp van machine learning. Dit stelt ons in staat om verbanden te leggen en de gegevens effectief te gebruiken. Bovendien voegen we een geavanceerde taalmodelleringstechnologie (LLM) toe, waardoor je met ons systeem kunt communiceren en diepgaande inzichten kunt opdoen.

Voorbeeld: Als we steeds meer gegevens hebben van wat politicus zeggen en doen, kunnen we een aardig accuraat psychologisch model opzetten en hoe vatbaar ze zijn voor invloeden van buitenaf. Zo kan het systeem van te voren al inschatten welke koers de politicus of politieke partij op gaat. 

Voor de burger, van de burger Word een Actief Onderdeel van Onze Missie.

Onze overtuiging is dat dit platform niet alleen voor de burger moet zijn, maar ook van de burger. Door ons project te ondersteunen, word je een essentieel onderdeel van onze missie. Met financiële steun of het toewijden van je tijd, word je direct betrokken bij ons streven naar politieke transparantie. Als steunpilaar krijg je de mogelijkheid om belangrijke beslissingen te beïnvloeden, ontvang je regelmatige updates over onze voortgang, kun je deelnemen aan maandelijkse online vergaderingen en, wanneer we winst maken, deel je in de opbrengst.
Lees meer over de partnerschap

De uitbereiding

4 Het blijft niet alleen bij de tweede en eerste kamer

We beginnen met het verzamelen van informatie uit de Eerste en Tweede Kamer, wat ons primaire doel zal zijn bij de lancering van dit AI-tool. Echter, ons engagement reikt verder dan dat. Achter de schermen werken we ook aan het toevoegen van nieuwe datasets om onze tool voor de burger steeds verfijnder te maken. We hebben plannen om de politieke informatie uit te breiden naar regionaal niveau en zelfs tot aan de gegevens van gemeentes. Daarnaast zullen we zowel traditionele als nieuwe media monitoren, met als doel om een verandering teweeg te brengen in de manier waarop media politieke voorkeuren uiten.

4.1 Data tot aan de gemeente: We zijn vastbesloten om alle beschikbare data van de Eerste en Tweede Kamer tot en met de gemeentes te verzamelen en te trainen. Het is niet alleen belangrijk om toezicht te houden op het hoogste niveau van de politiek, maar ook op lokaal niveau. Vaak beginnen politici op regionaal niveau en klimmen ze op naar belangrijkere functies. Door hun politieke traject vanaf het begin vast te leggen, kunnen we hun gedrag en beslissingen beter begrijpen en evalueren, zelfs als ze op nationaal niveau actief worden.

4.2 Traditionele & nieuwe media: In de huidige tijd zien we vaak dat mediaorganisaties politieke voorkeuren laten doorschemeren in hun berichtgeving. Wij zijn van mening dat journalistiek gebaseerd moet zijn op feiten en dat de persoonlijke mening van journalisten minder relevant moet zijn. Mensen worden soms beïnvloed zonder zich daarvan bewust te zijn. Onze tool zal helpen om een beter begrip te krijgen van hoe meningen worden gevormd en hoe media-invloed ons denken kan beïnvloeden.

4.3 Financiële uitgaven: Alle financiële gegevens die door de overheid worden gepubliceerd, zullen worden geïntegreerd in ons systeem. Dit stelt burgers in staat om snel inzicht te krijgen in waar het geld van de overheid daadwerkelijk naartoe gaat en welke afdelingen verantwoordelijk zijn voor de uitgaven. We hopen dat mensen deze gegevens zullen onderzoeken en de overheid verantwoordelijk zullen houden voor buitensporige uitgaven en een betere allocatie van middelen zullen eisen.

4.4 Bedrijven en andere instanties: Politiek is vaak verweven met belangen van bedrijven, en de acties van bedrijven en organisaties hebben invloed op burgers. Door bepaalde aspecten van deze interacties inzichtelijk te maken, kan de politiek haar beleid aanpassen en wellicht wetgeving introduceren om de belangen van burgers te beschermen. Neem bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, hun handelswijze kan soms afwijken van het rechtssysteem. Ons systeem zal dergelijke praktijken die nadelig zijn voor burgers in kaart brengen, waardoor politici beter geïnformeerd beleid kunnen ontwikkelen.

In de toekomst zullen er steeds meer verschillende datasets worden toegevoegd. 

De huidige status

5 De fases

In onze geavanceerde AI-tool wordt alles wat politici zeggen en schrijven, evenals alle gepubliceerde documenten en politieke termen, zorgvuldig verzameld en verwerkt. Dit omvat stemgedrag, kamervragen, moties en relevante onderzoeken die betrekking hebben op de politiek, de maatschappij en de burger.

Fase 1

Technische Ontwikkeling (Voltooid): In deze fase hebben we de technische basis gelegd voor ons platform. We hebben met succes spraak naar tekst omzetting geïmplementeerd en documenten geladen in onze machine learning omgeving. Onze prestatietest met een beperkte dataset van enkele politici heeft een opmerkelijke nauwkeurigheid van 100% aangetoond. Dit betekent dat de spraak naar tekst correct is toegewezen aan de juiste persoon, en onduidelijke of incomplete zinnen zijn geïdentificeerd.

Fase 2

Trainingsdata Voor de Test (Huidige Fase): Momenteel bevinden we ons in Fase 2. Hier verzamelen we trainingsdata van alle politici in de 1e en 2e kamer om ons systeem te voeden en te trainen. Dit omvat de verificatie van uitspraken met behulp van gezichts- en spraakherkenningstechnologie, evenals het aanvullen van aanvullende informatie en referenties. We streven ernaar om 100 uur aan spraakmateriaal per persoon te trainen, wat niet alleen de nauwkeurigheid van spraak- en gezichtsherkenning verbetert, maar ook bijdraagt aan de toekomstige automatisering van gegevensstromen.

Fase 3 (huidige fase)

Data Trainen tot 5 Jaar Terug en lancering beta versie (In Ontwikkeling): In Fase 3 ligt de focus op het trainen van onze gegevens tot 5 jaar terug. Na voltooiing van de gegevenstraining lanceren we een website met uitgebreide politieke profielen, zodat burgers kunnen profiteren van de informatie en beter geïnformeerd kunnen worden. Daarnaast zullen we onderzoek doen en vragen aan jullie stellen om ervoor te zorgen dat de informatie die ons systeem oplevert, ook aan jullie verwachtingen voldoet.

Fase 4

Live Data Training en Historische Data (Aankomend): Fase 4 richt zich op live data training, waarin recente debatten automatisch worden verwerkt. We zullen ook historische gegevens trainen die verder teruggaan dan 5 jaar, zodat ons systeem een volledig beeld van het gedrag van politici kan bieden.

Fase 5

Referenties en LLM Implementatie (In Planning): In deze fase voegen we referentiegegevens toe, zodat gebruikers naar de oorspronkelijke bronnen kunnen verwijzen. Hiermee kun je video- of audiofragmenten terugkijken of -luisteren, en controleren waar we bepaalde gegevens of onderzoeken hebben verkregen. Daarnaast integreren we geavanceerde taalmodelleringstechnologie (LLM) om interactie met het systeem mogelijk te maken. Grondige kwaliteitstests zullen ervoor zorgen dat het platform solide en betrouwbaar is.

Fase 6

Volledige Platform Lancering (Einddoel): Ons uiteindelijke doel is om een volledig operationeel platform te lanceren dat voor iedereen toegankelijk is. Hierdoor kunnen burgers politieke beslissingen volgen en politici ter verantwoording houden. De tijdlijn voor de voltooiing van Fase 6 is afhankelijk van de investeringen in tijd en geld door deelnemers aan dit project, maar we houden september 2024 als het absolute maximum in gedachten.

Help ons,help jezelf

6 Wordt onderdeel van het platform

Wij geloven sterk in de kracht van collectieve betrokkenheid en participatie. Ons platform is niet alleen bedoeld om de politiek transparanter te maken, maar ook om jou, de burger, een actieve rol te geven in het politieke landschap. Door financiële of tijdssteun te bieden, krijg je stemrecht bij belangrijke beslissingen en deel je mee in de winst, waardoor je directe invloed hebt op de ontwikkeling van het platform.

Stemrecht

Maandelijks worden er onderwerpen besproken waarover beslissingen worden genomen. Deelnemers krijgen 5 werkdagen om hun stem uit te brengen. De winnende stem kan worden betwist met overtuigende argumenten, wat leidt tot een heroverweging voordat de definitieve beslissing wordt genomen.

Winstdeling

Zodra het Politicus Creditscore Platform operationeel is en inkomsten genereert, wordt een eerlijke winstdeling geïntroduceerd als waardering voor de bijdrage van ieder projectlid. Deze royalties worden uit de winsten van het project gehaald en evenredig verdeeld onder alle leden van het projectteam.

Exclusieve toegang

Als deelnemer heb je niet alleen als eerste toegang tot het platform, maar je krijgt ook exclusieve toegang tot geavanceerde functies en extra mogelijkheden.

Winstdeling uitgelicht:

Het succes van het Politicus Creditscore Platform is gebaseerd op drie cruciale factoren, die elk hun eigen poule voor winstdeling hebben:

 1. Financiële Steun (33,33%) – Deze poule is exclusief voor individuele burgers die het project financieel steunen met donaties. Jouw deel van de winst wordt berekend aan de hand van het totaal aan donaties die vanaf het begin zijn ontvangen. Dit wordt ieder kwartaal berekend, waardoor jouw bijdrage evenredig wordt beloond.

 2. Operationele Steun (33,33%) – Bedoeld voor individuen die hun tijd en vaardigheden bijdragen aan het project door het uitvoeren van diverse taken. Elk kwartaal worden de verdiende punten opgeteld vanaf het begin van het project en jouw percentage van de winst wordt op basis hiervan bepaald.

 3. Institutionele Steun (33,34%) – Gereserveerd voor bedrijven en organisaties die essentiële diensten en expertise bieden, van juridisch advies tot accountancy. Hun aandeel in de winst is afhankelijk van hun bijdrage aan het project. Wij als Didev zullen ook alleen in de ze poule meedelen als developer.

Deze structuur zorgt voor een rechtvaardige verdeling van winsten, gebaseerd op de waarde van bijdragen aan het project, en stimuleert actieve deelname van zowel individuen als organisaties.

Notulen van de ledenvergadering:

Notulen 31 januari

Naamkeuze Bedrijf/Stichting: Leden hebben tot 28 februari de tijd om naamvoorstellen in te dienen. Een stemronde volgt, waarbij de naam met de meeste stemmen wordt gekozen.

Rechtsvorm: De voorkeur gaat uit naar een stichting, om eigenaarschap door individuen of entiteiten te voorkomen en transparantie te bevorderen. Didev onderzoekt de vereisten voor deze rechtsvorm, met als doel oprichting voor 1 mei.

Bestuursleden Zoeken: Het project vereist een voorzitter, secretaris, penningmeester, en zes leden voor de Raad van Toezicht. Jeremy Loman wordt voorzitter voor het eerste termijn; overige rollen worden via verkiezingen ingevuld.

Projectvoortgang: Technische hindernissen zijn sneller dan verwacht overwonnen, hoewel de uitdaging van deepfake-detectie blijft. Er wordt gezocht naar AI-oplossingen voor efficiëntere datacontrole.

Tijdslijn: De beta-versie staat gepland voor juni, met een tweemaandelijkse evaluatieperiode om het platform te verbeteren. Afhankelijk van de kosten wordt besloten of de beta-versie breed beschikbaar wordt gesteld. De definitieve lancering wordt 1 augustus vast gesteld.

Marketing: Vanaf de tweede week van februari starten marketingactiviteiten om het project bekend te maken, met een gefaseerde aanpak om het platform onder de aandacht te brengen.

 1. Statusupdate Naamkeuze en Stemronde: Bespreken van de ingediende namen en plannen voor de stemronde.
 2. Voortgang Oprichting Stichting: Delen van onderzoeksresultaten en opstellen van een actieplan voor de oprichting van de stichting.
 3. Werving en Selectie Bestuursleden: Update over de kandidaten voor de verschillende bestuursrollen en voorbereiden van de verkiezingen.
 4. Technische Ontwikkelingen en Datacontrole: Bespreken van vorderingen in AI voor datacontrole en strategieën tegen deepfakes.
 5. Financiële Planning en Budgettering: Overzicht van de huidige financiële status en budgetplanning voor de komende maanden.
 6. Marketingstrategie en Public Relations: Evaluatie van de marketinginspanningen en aanpassingen aan de strategie indien nodig.
 7. Planning Beta-Lancering: Bespreken van de voorbereidingen voor de beta-lancering en eventuele selectiecriteria voor deelnemers.
 8. Risicobeheer en Compliance: Identificeren van potentiële risico’s en bespreken van compliance met wet- en regelgeving.

Veel gestelde vragen

Hoe weet ik hoeveel rechten ik heb als ik investeer?

Je steun in geld of werk worden omgezet in een percentage. Dit percentage zorgt ervoor hoe zwaar je stem geld en de hoeveelheid royalties je ontvangt. 

In de opbouwfases is technische ondersteuning nodig, zoals programmeurs, data specialisten, AI-ontwikkelaars, en UI-designers. Vanaf februari 2024 zal er ook behoefte zijn aan bedrijfsmatige ontwikkeling. Vul onder aan deze pagina het formulier in en wij zullen contact met je opnemen

Vanaf Maart zal er ook een platform worden ontwikkeld, waarbij je als lid in kan loggen en via dit platform taken uit kan voeren, om vervolgens zo punten te verdienen

Alleen individuen mogen investeren in dit project. Er is een poule voor bedrijven en organisaties, maar deze bedrijven worden door het bestuur gekozen om de juite expertises in huis te halen. 

Je mag zo vaak investeren als je wilt, en je invloed groeit mee met de omvang van je investering.

Tijdens de maandelijkse online vergadering kun je stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. Voor elke stemronde krijgen deelnemers 5 werkdagen om hun stem uit te brengen. Een stem is bindend, tenzij er overtuigende argumenten zijn om deze in twijfel te trekken. Als dat gebeurt, volgt een herstemming, waarbij de laatste stemronde leidend is.

Onze normen en waarden

7 Onze beloftes

7.1 Geen politieke kleur: Bij ons zal je geen politieke kleuring vinden in de resultaten die voortkomen uit de data. Wij geloven dat volledige transparantie alleen kan worden bereikt door geen informatie achter te houden. Alle gegevens die in ons systeem worden ingevoerd, worden weergegeven zonder censuur. Wij streven naar totale onafhankelijkheid, ongeacht de uitdagingen die we tegenkomen.

7.2 Transparantie: Wij hechten grote waarde aan transparantie in onze bedrijfsvoering. Dit omvat niet alleen de beslissingen die we nemen, maar ook de data die we gebruiken om ons AI-tool te trainen. Als we fouten maken, staan we open voor verantwoording; zelfs moedigen we het aan. In een later stadium zullen we onze volledige bedrijfsvoering op de blockchain plaatsen om elke vorm van manipulatie uit te sluiten.

7.3 Vrij om de data te gebruiken: Iedereen heeft de vrijheid om de data die ze uit ons systeem halen te gebruiken, zowel voor persoonlijke als zakelijke doeleinden. We willen dat onze tool bijdraagt aan meer transparantie en inzicht, en we moedigen het gebruik van deze waardevolle informatie aan voor diverse doeleinden.

7.4 Altijd het belang van de burger op de eerste plaats: Onze hoogste prioriteit is om de situatie voor de burger te verbeteren en te versterken. Ons AI-tool is ontworpen met dit principe als kern. We zullen er altijd naar streven om de belangen van de burger te dienen en te beschermen, en dit is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en evolutie van ons platform.

Volg het platform op:

Neem contact met ons op