AI platform voor de burger, van de burger Politicus credit score

AI gebruiken om de politiek te verbeteren

1 Introductie

Welkom bij Politicus Creditscore, waar we de toekomst van de politiek vormgeven door middel van transparantie en verantwoording. Onze missie is glashelder: de gordijnen openen in de politieke arena en elke burger de kracht geven om bewuste, geïnformeerde keuzes te maken.

In een wereld waarin informatie over politici en hun beslissingen soms vaag en ontoegankelijk lijkt, is het onze visie om licht te werpen op de gang van zaken. We geloven dat openheid de hoeksteen is van een sterke democratie. Met Politicus Creditscore streven we ernaar om iedereen, van alle politieke overtuigingen, de middelen te geven om de waarheid te ontdekken en verantwoordelijkheid te eisen van onze gekozen vertegenwoordigers.

Of je nu links, rechts, of in het midden van het politieke spectrum staat, we geloven in gelijke toegang tot informatie. Ons project zal politici en hun daden analyseren op basis van feiten en data, niet op basis van retoriek.

Met jouw deelname aan ons project, kunnen we samen de politieke wereld veranderen. Laten we gezamenlijk bouwen aan een politieke omgeving die gebaseerd is op openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

Welkom bij de Politicus Creditscore. Samen maken we verschil.

Een technische inzage

2 Hoe het werkt

In onze geavanceerde AI-tool wordt alles wat politici zeggen en schrijven, evenals alle gepubliceerde documenten en politieke termen, zorgvuldig verzameld en verwerkt. Dit omvat stemgedrag, kamervragen, moties en relevante onderzoeken die betrekking hebben op de politiek, de maatschappij en de burger.

2.1 Spraak tot tekst

Alles wat een politicus communiceert, of het nu in interviews, debatten, speeches of andere contexten is, wordt omgezet in tekst met behulp van geavanceerde spraakherkenningstechnologie. Deze geconverteerde tekst wordt vervolgens geverifieerd met gezichts- en spraakherkenningstechnologie, en aangevuld met aanvullende informatie en referenties.

2.2 Publicaties

Dit omvat alle geschreven documenten, zoals interviews, stemgedrag, ingediende moties en andere officiële publicaties van politici.

2.3 Politieke begrippen

Om de complexiteit van politieke terminologie te verhelderen, vertalen we wat politici zeggen naar begrijpelijke taal. Hierdoor wordt het voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk.

2.4 Onderzoeken

Wanneer er relevant onderzoek wordt- of is uitgevoerd met beschikbare gegevens, nemen we deze in ons systeem op om een nauwkeurige en begrijpelijke weergave van de gegevens te bieden. Zo kan je onze data weergave naast die van politicus leggen.

2.5 Machine learning

Ons systeem wordt voortdurend getraind met behulp van machine learning. Dit stelt ons in staat om verbanden te leggen en de gegevens effectief te gebruiken. Bovendien voegen we een geavanceerde taalmodelleringstechnologie (LLM) toe, waardoor je met ons systeem kunt communiceren en diepgaande inzichten kunt opdoen.

Deze herziene uitleg legt duidelijk uit hoe het systeem werkt en benadrukt de technologische aspecten van je project op een begrijpelijke manier. Het maakt het gemakkelijker voor bezoekers om te begrijpen hoe Politicus Creditscore bijdraagt aan meer transparantie in de politiek.

Neem het heft in handen

3 Wat je ermee kunt

In onze geavanceerde AI-tool wordt alles wat politici zeggen en schrijven, evenals alle gepubliceerde documenten en politieke termen, zorgvuldig verzameld en verwerkt. Dit omvat stemgedrag, kamervragen, moties en relevante onderzoeken die betrekking hebben op de politiek, de maatschappij en de burger.

1. Inzicht in Politici: Met Politicus Creditscore heb je toegang tot diepgaande inzichten in het gedrag en de uitspraken van politici. Je kunt gemakkelijk ontdekken wat ze zeggen en wat ze daadwerkelijk doen. Dit helpt je om weloverwogen beslissingen te nemen over wie je wilt steunen.

2. Controle en Verantwoordelijkheid: Ons platform geeft je de mogelijkheid om politici ter verantwoording te houden. Als ze tegenstrijdige uitspraken doen of in strijd handelen met hun beloften, kun je dit eenvoudig identificeren en delen met anderen. Hierdoor stimuleer je eerlijkheid en verantwoordelijkheid.

3. Begrijpelijke Informatie: We vertalen complexe politieke termen en begrippen naar begrijpelijke taal. Dit betekent dat je niet langer hoeft te worstelen met moeilijke politieke jargon. Je kunt de beslissingen van politici begrijpen in ‘Jip en Janneke’-taal.

4. Deel Je Standpunt: Gebruik Politicus Creditscore om je standpunt over politieke kwesties te ondersteunen. Of je nu voor of tegen een bepaald beleid bent, ons platform biedt de gegevens die je nodig hebt om je zaak kracht bij te zetten.

5. Maatschappelijke Discussie Aanwakkeren: Onze tool stimuleert openbare discussies en debatten over politieke onderwerpen. Dit helpt bij het vergroten van het bewustzijn en het informeren van andere burgers.

6. Toekomstige Besluitvorming: De gegevens die je via Politicus Creditscore verzamelt, kunnen je helpen bij toekomstige verkiezingen en bij het bepalen welke politici het beste aansluiten bij jouw waarden en overtuigingen.

Dus, waarom Politicus Creditscore gebruiken? Omdat het je de tools biedt om politieke verandering te ondersteunen, openheid te bevorderen en een actieve rol te spelen in het vormgeven van de politieke toekomst van je land. Doe mee en maak een verschil.

Voor de burger, van de burger Word een Actief Onderdeel van Onze Missie.

Onze overtuiging is dat dit platform niet alleen voor de burger moet zijn, maar ook van de burger. Door ons project te ondersteunen, word je een essentieel onderdeel van onze missie. Met financiële steun of het toewijden van je tijd, word je direct betrokken bij ons streven naar politieke transparantie. Als steunpilaar krijg je de mogelijkheid om belangrijke beslissingen te beïnvloeden, ontvang je regelmatige updates over onze voortgang, kun je deelnemen aan maandelijkse online vergaderingen en, wanneer we winst maken, deel je in de opbrengst.
Lees meer over de partnerschap

De huidige status

4 De fases

In onze geavanceerde AI-tool wordt alles wat politici zeggen en schrijven, evenals alle gepubliceerde documenten en politieke termen, zorgvuldig verzameld en verwerkt. Dit omvat stemgedrag, kamervragen, moties en relevante onderzoeken die betrekking hebben op de politiek, de maatschappij en de burger.

Fase 1

Technische Ontwikkeling (Voltooid): In deze fase hebben we de technische basis gelegd voor ons platform. We hebben met succes spraak naar tekst omzetting geïmplementeerd en documenten geladen in onze machine learning omgeving. Onze prestatietest met een beperkte dataset van enkele politici heeft een opmerkelijke nauwkeurigheid van 100% aangetoond. Dit betekent dat de spraak naar tekst correct is toegewezen aan de juiste persoon, en onduidelijke of incomplete zinnen zijn geïdentificeerd.

Fase 2 (Huidige Fase)

Trainingsdata Voor de Test (Huidige Fase): Momenteel bevinden we ons in Fase 2. Hier verzamelen we trainingsdata van alle politici in de 1e en 2e kamer om ons systeem te voeden en te trainen. Dit omvat de verificatie van uitspraken met behulp van gezichts- en spraakherkenningstechnologie, evenals het aanvullen van aanvullende informatie en referenties. We streven ernaar om 100 uur aan spraakmateriaal per persoon te trainen, wat niet alleen de nauwkeurigheid van spraak- en gezichtsherkenning verbetert, maar ook bijdraagt aan de toekomstige automatisering van gegevensstromen.

Fase 3

Data Trainen tot 5 Jaar Terug en lancering beta versie (In Ontwikkeling): In Fase 3 ligt de focus op het trainen van onze gegevens tot 5 jaar terug. Na voltooiing van de gegevenstraining lanceren we een website met uitgebreide politieke profielen, zodat burgers kunnen profiteren van de informatie en beter geïnformeerd kunnen worden. Daarnaast zullen we onderzoek doen en vragen aan jullie stellen om ervoor te zorgen dat de informatie die ons systeem oplevert, ook aan jullie verwachtingen voldoet.

Fase 4

Live Data Training en Historische Data (Aankomend): Fase 4 richt zich op live data training, waarin recente debatten automatisch worden verwerkt. We zullen ook historische gegevens trainen die verder teruggaan dan 5 jaar, zodat ons systeem een volledig beeld van het gedrag van politici kan bieden.

Fase 5

Referenties en LLM Implementatie (In Planning): In deze fase voegen we referentiegegevens toe, zodat gebruikers naar de oorspronkelijke bronnen kunnen verwijzen. Hiermee kun je video- of audiofragmenten terugkijken of -luisteren, en controleren waar we bepaalde gegevens of onderzoeken hebben verkregen. Daarnaast integreren we geavanceerde taalmodelleringstechnologie (LLM) om interactie met het systeem mogelijk te maken. Grondige kwaliteitstests zullen ervoor zorgen dat het platform solide en betrouwbaar is.

Fase 6

Volledige Platform Lancering (Einddoel): Ons uiteindelijke doel is om een volledig operationeel platform te lanceren dat voor iedereen toegankelijk is. Hierdoor kunnen burgers politieke beslissingen volgen en politici ter verantwoording houden. De tijdlijn voor de voltooiing van Fase 6 is afhankelijk van de investeringen in tijd en geld door deelnemers aan dit project, maar we houden december 2024 als het absolute maximum in gedachten.

De huidige status

5 Wordt onderdeel van het platform

Wij geloven sterk in de kracht van collectieve betrokkenheid en participatie. Ons platform is niet alleen bedoeld om de politiek transparanter te maken, maar ook om jou, de burger, een actieve rol te geven in het politieke landschap. Door financiële of tijdssteun te bieden, krijg je stemrecht bij belangrijke beslissingen en deel je mee in de winst, waardoor je directe invloed hebt op de ontwikkeling van het platform.

Stemrecht

Maandelijks worden er onderwerpen besproken waarover beslissingen worden genomen. Deelnemers krijgen 5 werkdagen om hun stem uit te brengen. De winnende stem kan worden betwist met overtuigende argumenten, wat leidt tot een heroverweging voordat de definitieve beslissing wordt genomen.

Winstdeling

Zodra het platform online is en inkomsten genereert, deel je in de winst op basis van je investering. De winstuitkering vindt elk kwartaal plaats.

Exclusieve toegang

Als deelnemer heb je niet alleen als eerste toegang tot het platform, maar je krijgt ook exclusieve toegang tot geavanceerde functies en extra mogelijkheden.

Veel gestelde vragen:

Hoe weet ik hoeveel rechten ik heb als ik investeer?

Iedereen, inclusief wij, krijgt een deel op basis van de investering. Dit begint vanaf Fase 2 en eindigt bij Fase 6. Fase 1 is volledig gefinancierd en geïnvesteerd door ons als bijdrage aan het project.

In de opbouwfases is technische ondersteuning nodig, zoals programmeurs, data specialisten, AI-ontwikkelaars, en UI-designers. Vanaf februari 2024 zal er ook behoefte zijn aan bedrijfsmatige ontwikkeling. Vul onder aan deze pagina het formulier in en wij zullen contact met je opnemen

Iedereen is welkom om het project te ondersteunen, zonder onderscheid. Wil je een grote investering doen of als bedrijf investeren, neem dan contact op via AI@didev.nl.

Je mag zo vaak investeren als je wilt, en je invloed groeit mee met de omvang van je investering.

Tijdens de maandelijkse online vergadering kun je stemmen over onderwerpen die op de agenda staan. Voor elke stemronde krijgen deelnemers 5 werkdagen om hun stem uit te brengen. Een stem is bindend, tenzij er overtuigende argumenten zijn om deze in twijfel te trekken. Als dat gebeurt, volgt een herstemming, waarbij de laatste stem leidend is.

Transparantie:

We streven naar maximale transparantie. Belangrijke beslissingen, inkomsten, uitgaven en bedrijfsvoering worden openbaar gemaakt. Na de lancering zal ons blockchain-team het hele platform op de blockchain bouwen, waardoor alles wat we delen nog transparanter en eerlijker wordt.

Deze aanpassingen benadrukken de voordelen voor deelnemers, verduidelijken de stemprocedure en benadrukken de inzet voor transparantie. Het maakt de tekst nog completer en overtuigender.

Voor de burger, van de burger Word een Actief Onderdeel van Onze Missie.

Onze overtuiging is dat dit platform niet alleen voor de burger moet zijn, maar ook van de burger. Door ons project te ondersteunen, word je een essentieel onderdeel van onze missie. Met financiële steun of het toewijden van je tijd, word je direct betrokken bij ons streven naar politieke transparantie. Als steunpilaar krijg je de mogelijkheid om belangrijke beslissingen te beïnvloeden, ontvang je regelmatige updates over onze voortgang, kun je deelnemen aan maandelijkse online vergaderingen en, wanneer we winst maken, deel je in de opbrengst.
Lees meer over de partnerschap

Volg het platform op:

Neem contact met ons op