Detectie maatregelen

Honeypots Vallen voor hackers

In cyber security is het zo snel mogelijk opmerken van hackers in het systeem van hoogste balang. Door een fout van een medewerker kan het gebeuren dat een hacker binnen komt, maar wordt deze snel opgemerkt, dan kan je ze gelijk onderscheppen en actie ondernemen

Tech

Honeypots? Wat zijn dat?

Een honeypot bootst een echt computersysteem met applicaties en gegevens na. Dit om cyber criminelen in deze systemen te lokken om ze weg te houden van de echte systemen en zodra hier activiteit is, dan weet je dat er een hacker in het systeem zit en kan er actie ondernomen worden. Zo kan er bijvoorbeeld een netwerk, facturatie software of computers nagebootst worden, wat in eerste instantie echt lijkt en de cyber criminelen zichzelf toegang verschaffen. 

Er zijn tal van honeypots mogelijkheden. Wij implementeren honeypots van betrouwbare partijen en ontwikkelen deze ook zelf. 

Ik wil honeypots