Cyber security voor het middelgrote bedrijven Wij zorgen voor een verhoogde cyber weerbaarheid

Wij bieden een totaalpakket met 3 fasen: nulmeting, baseline bereiken en continu monitoring & improvement. Door middel van onze diensten zorgen we ervoor dat de risico’s van cyberaanvallen zo klein mogelijk zijn, en dat de kwetsbare onderdelen van het bedrijf versterkt worden, waarborgen wij de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Onze werkwijze Duidelijk en transparant

Fase 1: Assessment

Bij Didev beginnen we met een nulmeting van jouw bedrijf. Tijdens deze fase wijden wij een volledige dag aan het analyseren van de technische status, kennis van de medewerkers, bedrijfsprocessen en externe partijen. Hierdoor krijgen wij een duidelijk beeld van de huidige situatie en kunnen wij gericht advies geven voor verbeteringen.

Na de nulmeting maken wij een rapport op waarin wij de bevindingen beschrijven en directe actiepunten aangeven. Deze actiepunten zijn gericht op het verbeteren van jouw cybersecurity-niveau en het voorkomen van potentiële aanvallen. Met deze nulmeting hebben wij een stevige basis voor verdere verbeteringen en kunnen we de baseline vastzetten.

Kosten

€1000,- excl. BTW

Fase 2: Reach the baseline

Na de nulmeting gaat het erom om de baseline te bereiken die is vastgesteld in fase 1. In deze fase werken wij samen met jouw IT-partner of medewerkers om de adviezen uit het rapport op te volgen en de nodige verbeteringen door te voeren. Onze rol in deze fase is het geven van advies en ondersteuning waar nodig.

Als de kennis van de IT-partner of medewerkers niet voldoende is om de adviezen op te volgen, kunnen wij hen ook ondersteunen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

De kosten hiervoor zijn op nacalculatie.

Kosten

Op basis van nacalculatie
€130,- per uur excl BTW

Op basis van strippenkaart, vanaf 25 uur:
€110,- per uur, excl BTW

Fase 3: Continuous improvement & monitoring

In fase 3 gaan we over op een maandelijkse werkwijze voor continu verbetering en monitoring van de cybersecurity van jouw bedrijf. Dit maandelijkse pakket omvat:

  • Awareness training voor medewerkers: Wij zorgen ervoor dat jouw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en bedreigingen op het gebied van cybersecurity. Zo kunnen zij zich bewust zijn van hun rol in de bescherming van het bedrijf tegen cyberaanvallen.

  • Monitoring van de systemen en security tools: Wij monitoren voortdurend de systemen en security tools van jouw bedrijf en analyseren de logs en instellingen. Hierdoor kunnen we snel detecteren of er problemen zijn en zo nodig actie ondernemen.

  • Opvolgen van meldingen uit de security tools: Wij volgen meldingen uit jouw security tools op en nemen actie wanneer dat nodig is. Hierdoor kunnen we snel reageren en potentiële aanvallen voorkomen.

  • Continu verbeteren van de IT omgeving: Wij blijven de IT-omgeving van jouw bedrijf verbeteren door te werken aan de actiepunten die in het rapport van de nulmeting zijn aangegeven en nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor blijft jouw bedrijf up-to-date en beschermd tegen de nieuwste bedreigingen.

  • Bedrijfsprocessen opzetten: Wij adviseren bedrijfsprocessen op te zetten die gericht zijn op de bescherming tegen cyberaanvallen. Hierdoor kan het bedrijf zich continue blijven verbeteren

Daarnaast ontvang je maandelijks een rapportage, waarin wij de bevindingen beschrijven en actiepunten voorstellen voor de verdere verbetering van de beveiliging. Door deze continue monitoring en verbetering, ben je verzekerd van een weerbare IT-omgeving voor jouw bedrijf.

Kosten

De kosten worden berekend per persoon en de apparaten die zij gebruiken, plus alle losse apparaten die gemonitoort moeten worden, zoals servers, cloud omgevingen, firewall, IOT apparaten etc. 

Per persoon €10,- per maand
Per apparaat €5,- per maand
(bedragen zijn excl. BTW)

 

Voorbeeld
Je hebt 50 medewerkers en nog 6 apparaten, waaronder een server, firewall, IOT apparaat, printer, VOIP en een beveiligingsysteem. 
De kosten bedragen dan
50 personen x €10,- = €500,- 
6 appraten x €5,- = €30,-
Totale kosten zijn dan €530,- per maand