Cyber security voor logistieke bedrijven Wij helpen je weerbaarder te maken!

Logistiek is vandaag de dag volledig digitaal aangestuurd, hierdoor ontstaat een groot risico dat tijdens een hack alles niet operationeel kan worden. Zorg ervoor dat de techniek goed staat, juiste processen in plaats zijn en de mensen weten wat ze wel en niet moeten/mogen/kunnen doen. 

3 fases naar volwassenheid :

Fase 1: Assessment / 0-meting - €1000,- excl. BTW

Één volledige dag wijden wij aan om het bedrijf te analyseren. Zo nemen wij technische status, kennis personeel, processen en externe partijen door. Hier wordt een rapport uit opgemaakt en worden direct actie punten meegegeven. 

Fase 2: Verbeter traject - Op nacalculatie

Uit het rapport komen meestal veel advies- en actiepunten. Vanuit hier moeten er beslissingen gemaakt worden welke risico’s je aan wilt pakken en welke je wilt accepteren. Wij ondersteunen je in het verbeter traject om alle beslissingen uit te voeren, zo zullen wij schakelen met IT (intern en/of extern), software leveranciers en overige externe partners. 

Fase 3: Monitoring & Cyber strategie - Op (na)calculatie

Nu de security baseline is behaald gaan we kijken naar de juiste oplossing voor de monitoring van jullie systemen.

Tevens zullen we beginnen om een Cyber strategie op gaan zetten voor de aankomende 2 jaar.