Search
Close this search box.

Category: P

Purple teaming

Purple teaming is een benadering waarbij zowel de verdedigingsteams (de blauwe teams) als de aanvallersteams (de rode teams) samenwerken om de beveiliging van een organisatie

Lees verder »

Public Key Infrastructure (PKI)

PKI is een verzameling van technologieën, processen en beleid die worden gebruikt om digitale certificaten te beheren en te gebruiken voor encryptie en authenticatie. PKI

Lees verder »

Public Key

Een public key is een stukje data dat openbaar beschikbaar is en wordt gebruikt om te encrypten of te versleutelen van gegevens die met een

Lees verder »

Pseudonimisering

Pseudonimisering is een techniek waarbij persoonsgegevens worden gewijzigd zodat de gegevens niet langer een directe link hebben met een specifieke persoon, maar de gegevens kunnen

Lees verder »

Proxies

Een proxy is een server die fungeert als tussenpersoon voor verzoeken van klanten (clients) naar andere servers. Proxies worden vaak gebruikt voor toegangscontrole, anonimisering, caching

Lees verder »

Profilering

Profilering is het verzamelen, analyseren en gebruiken van gegevens over een persoon of groep personen met als doel om specifieke informatie of gedragingen te verkrijgen.

Lees verder »

Privileged account

Een privileged account is een account met verhoogde machtigingen, zoals administratorrechten, die toegang geeft tot gevoelige informatie of het verkrijgen van controle over een systeem.

Lees verder »

Privilege escalation

Privilege escalation is het proces waarbij een aanvaller gebruik maakt van een gevonden kwetsbaarheid of misconfiguratie om zijn machtigingen te verhogen binnen een systeem of

Lees verder »

Private key

Een private key is een geheim stukje data dat wordt gebruikt om te decrypten of te ontsleutelen van gegevens die met een openbare sleutel zijn

Lees verder »