Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Categorie: O

OWASP top 10

De OWASP top 10 is een lijst van de tien meest voorkomende webapplicatiebeveiligingsrisico’s. De lijst is samengesteld door de Open Web Application Security Project (OWASP)

Lees verder »

OTP / One Time Password

Een One Time Password (OTP) is een wachtwoord dat slechts één keer gebruikt kan worden voor authentificatie. Dit is handig voor extra beveiliging, omdat het

Lees verder »

Operational Technology (OT)

Operational Technology (OT) is technologie die gebruikt wordt om een productieomgeving te automatiseren, zoals robots, machines en industriële controlesystemen. Bedrijven moeten OT beveiligen omdat deze

Lees verder »

Open source intelligence (OSINT)

Open-source intelligence (OSINT) is informatie die verzameld wordt uit openbare bronnen zoals sociale media, websites, openbare documenten, nieuwsberichten en andere bronnen die openbaar toegankelijk zijn.

Lees verder »

Open source

Open-source software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor iedereen om te bekijken, te wijzigen en te verspreiden. Dit stelt ontwikkelaars in staat

Lees verder »

Onweerlegbaarheid

Onweerlegbaarheid is de eigenschap van bewijs dat niet kan worden weerlegd of betwist. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gebruik van digitale handtekeningen of door

Lees verder »

Obfuscation

Obfuscation is het proces van het maken van code of data onleesbaar voor mensen, maar nog steeds functioneel voor computers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door

Lees verder »