Search
Close this search box.

Category: W

Weight Initialization

Gewichtinitialisatie is het proces van het toewijzen van beginwaarden aan de gewichten van neurale netwerken voordat het trainingsproces begint. Correcte gewichtinitialisatie is cruciaal voor het

Lees verder »

Word Embeddings

Word Embeddings zijn numerieke representaties van woorden die worden geleerd door middel van neurale netwerken in een vectorruimtemodel. Deze representaties leggen de semantische betekenis en

Lees verder »

Word Sense Disambiguation

Word Sense Disambiguation (WSD) is het proces van het bepalen van de betekenis van een woord in een specifieke context, met name wanneer hetzelfde woord

Lees verder »