Zoek
Sluit dit zoekvak.

Categorie: T

Test Set

De test set is een subset van de gegevens die wordt gebruikt om de prestaties van een machine learning-model te evalueren nadat het is getraind

Lees verder »

Taxonomy

Taxonomie is een hiërarchische classificatie of categorisatie van concepten of entiteiten binnen een bepaald domein of kennisgebied. Het omvat het organiseren van entiteiten in een

Lees verder »

Text Analytics

Tekstanalyse, ook wel tekst mining of text analytics genoemd, is een proces van het extraheren van nuttige informatie en inzichten uit ongestructureerde tekstuele gegevens. Het

Lees verder »

Training Set

Het trainingsset is een subset van de gegevens die wordt gebruikt om een machine learning-model te trainen. Het bestaat uit voorbeelden van invoerdata, samen met

Lees verder »

Tokens

Tokens zijn de kleinste betekenisdragende eenheden in een stuk tekst, zoals woorden, zinnen, symbolen of leestekens. Tijdens de tokenisatie worden de tekstuele gegevens opgedeeld in

Lees verder »

Text Summarization

Tekst samenvatting is het proces van het automatisch genereren van beknopte en informatieve samenvattingen van lange documenten of teksten. Het omvat technieken zoals extractieve samenvatting,

Lees verder »

Transfer Learning

Transfer Learning is een machine learning-techniek waarbij kennis of ervaring die is opgedaan bij het oplossen van een bepaalde taak, wordt overgedragen naar een andere,

Lees verder »

Treemap

Een treemap is een visuele weergave van hiërarchische gegevens waarbij de grootte van elk gegevenselement wordt weergegeven met behulp van rechthoekige vakken. De grootte van

Lees verder »

Transformer Architecture

De Transformer-architectuur is een populaire architectuur voor neurale netwerken die voornamelijk wordt gebruikt in natuurlijke taalverwerkingstaken zoals machinevertaling, tekstsamenvatting en taalmodellering. Het maakt gebruik van

Lees verder »

Turing Test

De Turing Test, bedacht door Alan Turing, is een test van een machine’s vermogen om intelligent gedrag te vertonen dat niet te onderscheiden is van

Lees verder »