Search
Close this search box.

Category: P

Part-of-Speech Tagging

Part-of-Speech Tagging, ook wel POS-tagging genoemd, is het proces van het toewijzen van grammaticale labels aan woorden in een zin op basis van hun rol

Lees verder »

Parsing

Parsing is het proces van het analyseren van een stuk tekst om de grammaticale structuur en de betekenis ervan te begrijpen. Het omvat het identificeren

Lees verder »

Pattern Recognition

Pattern Recognition is het proces van het identificeren van herkenbare patronen of structuren in gegevens. Dit kan variëren van eenvoudige patronen in afbeeldingen of geluiden

Lees verder »

Perceptron

Een perceptron is een eenvoudig kunstmatig neuronaal netwerkmodel dat wordt gebruikt voor binaire classificatietaken. Het neemt meerdere invoerkenmerken, past gewichten toe aan deze kenmerken, berekent

Lees verder »

Post-processing

Post-processing is het proces van het verfijnen of verbeteren van de uitvoer van een algoritme of model nadat deze is gegenereerd. Het omvat vaak het

Lees verder »

Principal Component Analysis (PCA)

Principal Component Analysis (PCA) is een statistische techniek die wordt gebruikt om de dimensies van een dataset te verminderen terwijl de meeste variabiliteit behouden blijft.

Lees verder »

Precision

Precision is een evaluatiemaatstaf die aangeeft hoeveel van de positieve voorspellingen van een model daadwerkelijk correct zijn. Het wordt berekend als het aantal correct voorspelde

Lees verder »