Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Categorie: N

Neuron

In de context van kunstmatige neurale netwerken is een neuron een fundamenteel rekenkundig element dat informatie ontvangt, verwerkt en doorgeeft. Het werkt op basis van

Lees verder »

NLQ (aka Natural Language Query)

Natural Language Query is een methode waarmee gebruikers natuurlijke taal kunnen gebruiken om vragen te stellen aan computersystemen of databases. In plaats van complexe query-talen

Lees verder »

Normalization

Normalisatie is het proces van het standaardiseren van gegevens om ze beter vergelijkbaar of bruikbaar te maken voor analyse of verwerking. Dit kan inhouden dat

Lees verder »