Search
Close this search box.

Category: M

Machine Learning (ML)

Machine Learning is een tak van kunstmatige intelligentie (AI) die zich richt op het ontwerpen van algoritmen en modellen die computers in staat stellen om

Lees verder »

Markov Chain

Een Markov-keten is een stochastisch model dat de overgang van de ene toestand naar de andere in een sequentie van gebeurtenissen beschrijft. Het is gebaseerd

Lees verder »

Machine Translation

Machine Translation is het proces van het automatisch vertalen van tekst van de ene taal naar de andere met behulp van computers en algoritmen. Het

Lees verder »

Model

Een model is een abstracte representatie van een systeem, proces of fenomeen dat wordt gebruikt om voorspellingen te doen, beslissingen te nemen of inzicht te

Lees verder »

Model Drift

Model Drift verwijst naar de verandering in de prestaties of nauwkeurigheid van een machine learning-model na verloop van tijd, als gevolg van veranderingen in de

Lees verder »

Morphological Analysis

Morphological Analysis is het proces van het analyseren en identificeren van de morfologische structuur en samenstelling van woorden in een taal. Het omvat het identificeren

Lees verder »

Model Parameter

Modelparameters zijn de instelbare variabelen in een machine learning-model die het gedrag en de prestaties van het model bepalen. Ze worden geoptimaliseerd tijdens het trainingsproces

Lees verder »

Multilayer Perceptron (MLP)

Een Multilayer Perceptron (MLP) is een type neuraal netwerk dat bestaat uit meerdere lagen van neuronen, inclusief invoer-, verborgen- en uitvoerlagen. Het wordt gebruikt voor

Lees verder »