Search
Close this search box.

Category: L

Loss Function

Een loss function, of verliesfunctie, is een maatstaf die wordt gebruikt om de discrepantie tussen de voorspelde uitvoer van een model en de werkelijke uitvoer

Lees verder »

LSTM (Long Short-Term Memory)

LSTM staat voor Long Short-Term Memory, en het is een speciaal type recurrent neuraal netwerk (RNN) dat is ontworpen om langdurige afhankelijkheden in sequentiële gegevens

Lees verder »

Linked Data

Linked Data is een methode voor het publiceren en verbinden van gestructureerde gegevens op het web, waarbij gebruik wordt gemaakt van uniforme resource identifiers (URI’s)

Lees verder »

Logistic Regression

Logistieke regressie is een statistische methode voor het modelleren van de kans dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt als een logistieke functie van een of meer

Lees verder »

Lexicon

Een lexicon is een verzameling van woorden of termen in een taal, samen met hun betekenissen, grammaticale eigenschappen en andere relevante informatie. Het kan dienen

Lees verder »

Linear Regression

Lineaire regressie is een statistische methode voor het modelleren van de relatie tussen een afhankelijke variabele en één of meer onafhankelijke variabelen door middel van

Lees verder »

Latent Variable Models

Latent Variable Models zijn statistische modellen die proberen om de structuur van verborgen (latent) variabelen in een dataset te modelleren. Deze latentie variabelen kunnen niet

Lees verder »

Lemma

Een lemma is de basisvorm van een woord in een taal, meestal het woord zoals het voorkomt in een woordenboek. Het lemma vertegenwoordigt alle vormen

Lees verder »

Latent Dirichlet Allocation (LDA)

Latent Dirichlet Allocation (LDA) is een statistisch model dat wordt gebruikt voor het ontdekken van verborgen thema’s in een verzameling documenten. Het model veronderstelt dat

Lees verder »

Latent Semantic Analysis (LSA)

Latent Semantic Analysis (LSA) is een techniek voor het begrijpen van de semantische inhoud van tekstuele gegevens door de verborgen relaties tussen woorden en concepten

Lees verder »