Zoek
Sluit dit zoekvak.

Categorie: D

Domain Knowledge

Domeinkennis verwijst naar de expertise en inzichten die specifiek zijn voor een bepaald vakgebied of onderwerp. In de context van AI en machine learning kan

Lees verder »

Distributed Representation

Gedistribueerde representatie is een manier om gegevens of concepten te representeren in een machine learning-systeem met behulp van een veelzijdige, continue vector die de onderlinge

Lees verder »

Disambiguation

Disambiguatie is het proces van het oplossen van dubbelzinnigheden en onzekerheden in natuurlijke taalteksten, afbeeldingen of andere gegevens. In de context van natuurlijke taalverwerking kan

Lees verder »

Discriminative Models

Discriminatieve modellen zijn een klasse van machine learning-modellen die zich richten op het leren van de grens tussen verschillende klassen of categorieën, in plaats van

Lees verder »

Dimensionality Reduction

Dimensionaliteitsreductie is een techniek die wordt gebruikt in machine learning en data-analyse om het aantal kenmerken of dimensies van een dataset te verminderen, met behoud

Lees verder »

Did You Mean (DYM)

“Did You Mean” is een functie die vaak wordt gebruikt in zoekmachines en tekstverwerkingsprogramma’s om gebruikers te helpen bij het corrigeren van spelfouten, typfouten en

Lees verder »

Decision Trees

Beslissingsbomen zijn een soort machine learning-model dat voorspellingen maakt door het volgen van een hiërarchie van voorwaardelijke beslissingen, meestal in de vorm van een boomstructuur.

Lees verder »

Deep Learning

Deep learning is een subdomein van machine learning dat zich richt op het trainen en gebruiken van diepe neurale netwerken om complexe patronen en representaties

Lees verder »

Data Transformation

Datatransformatie is het proces van het converteren en aanpassen van gegevens van één formaat of structuur naar een ander om ze geschikt te maken voor

Lees verder »

Data Scarcity

Datatekort is een situatie waarin er niet genoeg gegevens beschikbaar zijn om een betrouwbaar en nauwkeurig machine learning-model te trainen. Datatekort kan leiden tot overfitting,

Lees verder »