Zoek
Sluit dit zoekvak.

Categorie: B

Big Data

Big Data verwijst naar extreem grote en complexe datasets die traditionele data-analysemethoden en -technologieën ontgroeien. Deze datasets kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals sociale

Lees verder »

Bias-Variance Tradeoff

De Bias-Variance Tradeoff is een belangrijk concept in machine learning dat betrekking heeft op de balans tussen de complexiteit van een model en de nauwkeurigheid

Lees verder »

Bias

In de context van AI en machine learning verwijst bias naar een systematische fout in een model dat ervoor zorgt dat het consistente en onjuiste

Lees verder »

Bayesian Networks

Bayesian Networks zijn een soort grafisch model dat probabilistische relaties tussen variabelen in een domein vertegenwoordigt. Ze bestaan uit knooppunten (variabelen) en gerichte randen (afhankelijkheden),

Lees verder »

Bag of Words

Bag of Words is een eenvoudige en veelgebruikte techniek voor tekstrepresentatie in natuurlijke-taalverwerking. Het model behandelt een tekst als een “zak” van zijn woorden, waarbij

Lees verder »

Backpropagation

Backpropagation is een veelgebruikte trainingsmethode voor kunstmatige neurale netwerken. Het is een vorm van begeleid leren waarbij het algoritme eerst een voorspelling doet op basis

Lees verder »