Het monitoren van netwerk voor verdachte activiteiten en reageren op verdachte situaties

Het monitoren van een bedrijfsnetwerk voor verdachte activiteiten en het snel reageren op verdachte situaties is een belangrijk onderdeel van een efficiënte cyber security strategie. Door het netwerk te monitoren, kunnen bedrijven mogelijke dreigingen of inbraken snel detecteren en er adequaat op reageren om verlies van gegevens of downtijd te minimaliseren.

Er zijn een aantal stappen die bedrijven kunnen nemen om hun netwerk te monitoren voor verdachte activiteiten:

  1. Gebruik van logboeken: Logboeken kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten op een netwerk te detecteren. Bedrijven kunnen software gebruiken om de logboeken te analyseren en zo verdachte activiteiten snel te detecteren.
  2. Netwerkmonitoring tools: Er zijn specifieke tools beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken om hun netwerk te monitoren voor verdachte activiteiten. Deze tools kunnen bijvoorbeeld detecteren of er ongebruikelijke verkeerspatronen zijn of of er pogingen zijn om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het netwerk.
  3. Incident response plan: Bedrijven moeten een incident response plan hebben om op een snelle en effectieve manier te kunnen reageren op verdachte situaties. Dit plan moet beschrijven welke stappen genomen moeten worden bij een verdachte situatie, wie verantwoordelijk is voor welke stappen en hoe de situatie wordt opgelost.
  4. Continu monitoring: Cybersecurity is een continu proces. Bedrijven moeten regelmatig hun netwerk en de event logs monitoren.

Als verdachte activiteiten worden gedetecteerd, is het belangrijk om snel te reageren en passende maatregelen te nemen. Hier zijn een aantal stappen die bedrijven kunnen nemen:

  1. Isolatie: Indien mogelijk, moeten verdachte netwerkcomponenten of apparaten worden geïsoleerd om verdere verspreiding van malware te voorkomen.
  2. Analyse: Bedrijven moeten verdachte activiteiten analyseren om te bepalen wat er precies is gebeurd, wie er mogelijk betrokken is en hoe ver de schade is. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld het analyseren van logboeken of het gebruiken van speciale analyse-tools.
  3. Bevriezing: Verdachte gegevens kunnen bevroren worden, zodat deze niet gewijzigd of verwijderd kunnen worden tijdens de analyse.
  4. Herstel: Bedrijven moeten maatregelen nemen om de oorzaak van de verdachte situatie te verhelpen en om de gevolgen ervan te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat beveiligingssoftware wordt geüpdatet, dat bepaalde gebruikersrechten worden aangepast of dat bepaalde systemen worden hersteld vanuit een backup.
  5. Communicatie: Bedrijven moeten het incident communiceren naar de betrokken partijen, zoals de IT-afdeling, directie of klanten als dat van toepassing is.

Bedrijven moeten zich realiseren dat een cyberaanval kan plaatsvinden en dat ze zich voorbereiden door een incident response plan op te zetten, met heldere procedures en rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Dit helpt om snel te kunnen reageren en de schade te beperken.

Nog niks of weinig gedaan aan cyber security? Laat ons je wegwijs maken.

Cyber security is een breed begrip wat door iedere laag van de organisatie gaat. Het is dan vaak ook lastig om voor jezelf in te schatten wat je huidige status is. Bel ons of laat ons je even bellen en we kunnen je het haarfijn uitleggen. 

Bel direct met Jeremy op 06-8384 2214

Of laat ons je terugbellen: