Zoeken
Sluit dit zoekvak.

OpenAI CEO pleit voor regelgeving om ‘risico’s van steeds krachtiger AI’ te beperken

Sam Altman, CEO van OpenAI, het bedrijf verantwoordelijk voor het creëren van de kunstmatige intelligentie chatbot ChatGPT en beeldgenerator Dall-E 2, heeft de noodzaak benadrukt voor de regulering van AI. In zijn eerste verschijning voor het Amerikaanse Congres, benadrukte Altman het belang van regelgevende waarborgen voor technologie die de voordelen van kunstmatige intelligentie mogelijk maakt, terwijl de schade wordt geminimaliseerd.

“We denken dat regelgevende interventie van overheden cruciaal zal zijn om de risico’s van steeds krachtigere modellen te beperken,” zei Altman tijdens zijn voorbereide opmerkingen.

Hij stelde dat de Amerikaanse overheid misschien zou moeten overwegen om licentie- en testvereisten in te voeren voor de ontwikkeling en release van AI-modellen. Hij stelde voor om een set veiligheidsnormen te ontwikkelen en een specifieke test die modellen zouden moeten doorstaan voordat ze kunnen worden ingezet. Hij pleitte ook voor het toestaan van onafhankelijke auditors om de modellen te onderzoeken voordat ze worden gelanceerd.

Altman en Gary Marcus, emeritus hoogleraar psychologie en neurale wetenschappen aan de New York University, pleitten ook voor een nieuwe regulerende instantie voor de technologie. Gezien de complexiteit en snelheid van AI-ontwikkelingen, is het volgens hen van cruciaal belang om een instantie te hebben wiens voltijdse taak het is om deze te reguleren.

Altman erkende dat OpenAI tools bouwt die op een dag “enkele van de grootste uitdagingen van de mensheid zullen aanpakken, zoals klimaatverandering en het genezen van kanker”. Maar hij benadrukte dat de huidige systemen nog niet in staat zijn om deze dingen te doen. Echter, hij gelooft dat de voordelen van de tot nu toe ingezette tools “ver de risico’s overtreffen”.

Dit nieuws komt op een cruciaal moment, wanneer we de technologische vooruitgang en de mogelijke risico’s in balans proberen te houden. Het is duidelijk dat er een groeiende consensus is dat we regelgeving nodig hebben om de veilige en verantwoorde implementatie van AI te waarborgen.

Halen jullie alles uit de Technologie en is jullie Cyber Security niveau goed genoeg?

Als dit nog niet het geval is of je weet het niet zeker? Maak dan een afspraak voor een gratis consult. Wij laten je zien wat er mogelijk is en leren je wat Cyber Security is.