Cyber security voor het MKB Wij helpen je weerbaarder te maken!

Ieder bedrijf ongeacht de grote moet cyber security maatregelen toepassen in het bedrijf. 

Meteen je cyber security status in kaart brengen ?

Hoe wij de cyber security gaan verbeteren :

Fase 1: Assessment / 0-meting

Één volledige dag wijden wij aan om het bedrijf te analyseren. Zo nemen wij technische status, kennis personeel, processen en externe partijen door. Hier wordt een rapport uit opgemaakt en worden direct actie punten meegegeven. 

Fase 2: Verbeter traject

Uit het rapport komen meestal veel advies- en actiepunten. Vanuit hier moeten er beslissingen gemaakt worden welke risico’s je aan wilt pakken en welke je wilt accepteren. Wij ondersteunen je in het verbeter traject om alle beslissingen uit te voeren, zo zullen wij schakelen met IT (intern en/of extern), software leveranciers en overige externe partners. 

Fase 3: Monitoring

Nu de security baseline is behaald gaan we kijken afhankelijk van jullie situatie welke oplossing van monitoring bij jullie aansluit. 

Tevens zullen we beginnen om een Cyber strategie op gaan zetten voor de aankomende 5 jaar. 

Core values :

Altijd onafhankelijk

Wij zijn ten alle tijden onafhankelijk. Zo zullen wij niet samenwerken met bedrijven die dit in geding kan brengen. Tevens zijn wij geen reseller van producten, om zo altijd het best passend advies te kunnen verstrekken

Gedreven op logica

Al het werk dat wij uitvoeren worden door meerdere lagen van ons logica matrix gehaald. Wij streven er naar om alleen maar wat logisch is uit te voeren. 

Transparantie

Cyber security is complex. Wij streven er altijd naar om zo veel mogelijk inzicht te geven in zaken de voor de betrokkenen relevant zijn.